Bedrijven die reeds met SO Kwadraat in contact kwamen


"Het is super om te ervaren dat er mensen zijn zoals jullie die bereid zijn ervaring & ideeën te delen met "zoekende" starters. Er wordt veel gepraat en gedaan over het steunen van ondernemers, jullie doen het gewoon. Dus bedankt en op naar de volgende 10 jaar!"  

Hannes De Schrijver - nanobranes


"Dankzij het enthousiasme van SO Kwadraat durf je dromen, en dankzij hun pragmatische ondernemersaanpak weet je toch waar je staat en wat er eerst moet gebeuren."

Sander Arnout - CEO Inspyro


"SO Kwadraat voorzag ons van concrete, gepersonaliseerde begeleiding door een ervaren topondernemer. Van bij de opstart is dergelijk advies onschatbaar: Aanrader² " 

Koen Victor - CEO Smart Sunday


"Als je van plan bent om ondernemer te worden, is SO Kwadraat hét eerste aanspreekpunt. Ze hielpen me bij het schrijven van mijn business plan en bij de onderhandelingen rond intellectuele eigendom, waardoor ik MagCam onder gunstige omstandigheden kon oprichten. Deze professionals zijn zelf succesvolle en ervaren high-tech ondernemers die hun waardevolle ondersteuning gratis aanbieden. Ze brengen je tevens in contact met andere ondernemers en na de opstart kan je terecht in de Business Club. Zeker doen!"

Dr. Koen Vervaeke - CEO MagCam


"Zonder SO Kwadraat was Sigasi een onderzoeksproject, geen bedrijf."

Philippe Faes - CEO SIGASI


"SO Kwadraat was van meet af aan mee met onze "show-no-slow" visie. We hebben, dank zij de rijke ervaring van Johan Van den Bossche, die ons begeleidde, ongelooflijk snel kunnen schakelen en zelfvertrouwen kunnen bouwen rond thema's als financiering en "valuation" vanuit onbevooroordeelde hoek... Meer van dat in Vlaanderen om jonge ondernemers echt te helpen".

Johan Declerck - CEO NovoPolymers


"Je kan dan al op technisch vlak in pole-position liggen, ondernemen gaat om veel meer dan techniek. De ondersteuning van SO kwadraat was - en is nog steeds - van onschatbare waarde om onze technische voorsprong om te zetten in een bedrijf."

dr. ir. Tom Coen - Managing Director Induct


"SO Kwadraat bezorgde ons zeer waardevolle inzichten bij de opstart van FEops. Een echte aanrader!"

Dr. Ir. Peter Mortier co-founder FEops


"SO Kwadraat provides great support that is perfectly adjusted to both our start-up company scale and innovative product philosophy: Simple, Small and Smart. Thx!"

Wim De Geest - CEO TheraSolve NV


"SO Kwadraat brengt mensen die 'het' al eens succesvol gedaan hebben, en mensen die 'het' nog aan het doen zijn samen voor ervaringsuitwisseling rond belangrijke thema's zoals recrutering en personeelsbeleid, het uitbouwen en implementeren van een commerciele strategie, etc. De mix van ervaring en jong geweld leidt telkens wel tot aangename sessies."

Geert Creemers -Managing Director Argon Measuring Solutions NV


"Het SO Kwadraat model waarbij kwaliteitsvolle ondersteuning gratis kan worden aangeboden aan startende ondernemers biedt een buitengewone meerwaarde. De begeleiding en de business club bieden een klankbord waar we als jonge ondernemers zeker nood aan hebben."

Wim D'Haes - CEO Mu-Technologies


"SO Kwadraat wist ons idee naar waarde te schatten, en met hun steun hebben we dit kunnen omzetten in een bloeiend bedrijf. Nu nog doen wij geregeld beroep op hun advies en ondernemerservaring."

Dr. ir. Bram De Muer - CEO ICsence


"De bijdrage van SO Kwadraat heeft ervoor gezorgd dat we de business-essentie van ons businessplan verder op punt konden stellen. Dit heeft er zeker voor gezorgd dat de technische kwaliteiten van ons plan vertaald werden in opportuniteit en waarde voor potentiele investeerders. Dankzij de sterke focus op het high-tech en spinoff gebeuren, biedt hun begeleiding zoveel meer toegevoegde waarde dan organisaties die een breder en algemener bereik nastreven."

Bram Luyten - VP Marketing & Sales @mire