SO-Growth

Looptijd van het project
dec 2013 – dec 2015

Omschrijving van het project
SO Kwadraat is sinds 2005 actief met de begeleiding van high-tech entrepreneurs in Vlaanderen. De managers van SO Kwadraat zijn ervaren ondernemers die zelf een high-tech bedrijf opgestart en uitgebouwd hebben en deze ervaring terugkoppelen naar startende high-tech ondernemers via persoonlijke, individuele en op maat gemaakte intensieve coaching.

Het model dat SO Kwadraat onwikkeld heeft voor pre-starters werkt. Zo werden sinds 2005 meer dan 200 starter teams begeleid, wat resulteerde in de creatie van 75 spin-offs. Zij stellen rechtstreeks meer dan 500 personen te werk. Ze zijn allemaal actief op de Europese markt en een heel aantal van hen is zelfs wereldwijd actief. Op die manier dragen ze bij tot de export uit Vlaanderen.

Het SO Growth project bouwt verder op deze ervaring en staat ondernemers van kennisgebaseerde bedrijven en spin-offs bij na de start. Via een combinatie van trainingssessies, netwerkevents en een doorgedreven individuele begeleiding krijgen jonge technologische bedrijven een begeleiding op maat die hen moet helpen om sneller te groeien en beter te concurreren op de internationale markten. De focus ligt op de domeinen dit cruciaal zijn in de uitbouw van een internationaal kennisgebaseerd bedrijf. De begeleiding is doorgedreven en hands-on, wat moet leiden tot onmiddellijk resultaat.

Doelgroep
Jonge technologische / kennisbedrijven met internationale groeiambities.

Deelnameprijs
Gratis

Informatie over uw organisatie
SO Kwadraat vzw bestaat sinds 2005. De organisatie steunt op een team van ervaren entrepreneurs en wordt bijgestaan door een kroonraad en een onafhankelijke raad van bestuur. Industriële sponsors dragen mee bij aan de werkingsmiddelen.

Het bewezen SOKwadraat coaching model geniet internationale aandacht en vindt vandaag toepassing in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk.

Contactgegevens
Marc Van Aken