SO-Care

Naam van het gesteunde startersproject
SO-Care, entrepreneurial coaching voor lifetech (pre)-starters

Looptijd van het project
dec 2013 – dec 2015

Omschrijving van het project
SO-care wil een bijkomende impuls geven om de vele medische innovaties via spin-off bedrijven te helpen valoriseren.

De innovatieve (pre)starter zal via individuele coaching sessies ondersteund worden door een ervaren ondernemer. De coaching bestaat uit een iteratief proces waar het team samen met de coach stap voor stap productidee, markt, business concept,… verder uitkristalliseert om zo de slagvaardigheid van bedrijf en team te maximaliseren.

Het coaching model steunt op volgende elementen:

Gewezen ondernemers coachen op een individuele basis het startersteam
Coach is een ervaringsdeskundige (ondernemer) en verdedigt de belangen van de starter
Coaching op vlak van HR, technologie, markt, sales & marketing, finance, productontwikkeling, productie,  …

Doelgroep
(Pre)Starter met technologie in de biotech & pharma – medical devices – healthcare – diagnostics

Deelnameprijs
Gratis

Informatie over uw organisatie

SO Kwadraat is sinds 2005 actief met de begeleiding van high-tech entrepreneurs in Vlaanderen. De managers van SO Kwadraat zijn ervaren ondernemers die zelf een technologie bedrijf opgestart en uitgebouwd hebben en deze ervaring graag terugkoppelen naar startende tech ondernemers via persoonlijke, individuele en op maat gemaakte intensieve coaching.

Het model dat SO Kwadraat onwikkeld heeft voor (pre)starters werkt. Zo werden sinds 2005 meer dan 200 starter teams begeleid, wat resulteerde in de creatie van 75 spin-offs. Zij stellen rechtstreeks meer dan 500 personen te werk. Ze zijn allemaal actief op de Europese markt en een heel aantal van hen is zelfs wereldwijd actief. Op die manier dragen ze bij tot de export uit Vlaanderen.

Contactgegevens

Liesbet Conings