Code of Conduct

De adviezen die SO Kwadraat vzw formuleert, ondersteunen te allen tijde de belangen van de startende onderneming.

De coachingactiviteiten van SO Kwadraat vzw zijn gratis. Er wordt geen enkele vergoeding aangerekend.

De starter heeft op elk moment de volledige vrijheid om al dan niet gebruik te maken van de diensten van SO Kwadraat.

SO Kwadraat respecteert te allen tijde de volledige vrijheid van de starters om welke dienst, product of service dan ook, af te nemen van om het even welke partij.

Mogelijke belangenconflicten (bv. concurrentie) met bestaande dossiers worden onmiddellijk gemeld aan nieuwe kandidaat-starters.

SO Kwadraat verschaft zelf geen kapitaal en neemt zodoende geen aandelen in de starter.

Op verzoek van de starter biedt SO Kwadraat hulp bij het vinden van kapitaal in de markt.

SO Kwadraat is neutraal en biedt, in volledige vrijheid, een brede waaier van mogelijke kapitaalverstrekkers aan en stelt hiervoor zijn ervaring en marktkennis ter beschikking.

SO Kwadraat onderneemt acties om het kennisgebaseerde economisch weefsel in Vlaanderen te versterken en nieuwe of ondersteunende activiteiten op te zetten.

SO Kwadraat treedt niet marktverstorend op. Ze vrijwaart de principes van de vrijemarkteconomie.

SO Kwadraat is volledig onafhankelijk en er bestaat geen enkele exclusiviteit naar stakeholders.

Op uitdrukkelijk verzoek van de starters is het de managers van SO Kwadraat toegestaan te zetelen in hun raden van bestuur, privérisicokapitaal te investeren in hun bedrijven, bezoldigde activiteiten op te nemen binnen de spin-off bedrijven.

SO Kwadraat organiseert minimum driemaal per jaar een SO Kwadraat Businessclub exclusief voor SO Kwadraat start-ups.

Voor deelname aan de businessclub vraagt SO Kwadraat een jaarlijkse bijdrage voor deelname in de logistieke kosten.

SO Kwadraat laat zich adviseren door een raad van wijzen, de zogenaamde Kroonraad, samengesteld uit vooraanstaande en ervaren Captains of Industry.

SO Kwadraat heeft een raad van bestuur die voldoet aan de regels van corporate governance voor ondernemingen (één onafhankelijke bestuurder).

De managers van SO Kwadraat rapporteren aan de Kroonraad (drie- à viermaal per jaar) en aan de raad van bestuur (tweemaal per jaar).

Het is de managers van SO Kwadraat toegestaan, vanuit een voorbeeldfunctie, eigen hightech spin-off bedrijven op te starten, en deeltijds te besturen.